DHI (Direct Hair Implantation-Doğrudan Saç Ekimi) Saç Ekimi Metodu

Tek tek toplanılan saç köklerinin otomatik Choi implanter kalemleriyle ekim alanına yerleştirilmesidir. DHI Saç Ekiminde, kalınlığı 0.6 mm ve 1 mm arasında değişen cerrahi kalem ile alınan greftler ayrıştırılıp temizlendikten sonra kafa derisine herhangi bir kanal açmaksızın direkt olarak nakledilir. Normal saç ekim yöntemlerinde iki ayrı seferde yapılan bu işlem, DHI Saç Ekiminde implanterler ile tek seferde yapıldığı için doğrudan saç ekimi olarak adlandırılır.

DHI Saç Ekimi Tekniğinin Uygulaması

 • Donör bölgedeki saç kökleri özel bir cihaz yardımıyla gevşetilir ve kökler tek tek toplanır
 • Ekilecek olan saç kökleri, içlerinde bir parça doku ve saç kökünü barındırdığı için ayrı ayrı sınıflandırılır
 • Saç köklerinin nakli için en uygun açı ve doğru yönler belirlenir
 • Toplanan saç follikülleri, implanter kalemin içine birer birer yerleştirilir
 • Kişinin saç kökü ve kalınlık yapısına uygun ölçülerde implanter kalem uçları kullanılır
 • Saç kökleri yerleştirilirken kesi uygulanmaz, deride yuvarlak yuvalar oluşturulur ve buralara greftler konulur
 • Ekim tamamlandıktan sonra saç derisi hızlı bir iyileşme sürecine girer

DHI Saç Ekiminin FUE Tekniğinden Farkları

DHI saç ekimimde saç folikülleri, FUE saç ekimi tekniğinde olduğu gibi mikro motorlar yardımıyla ense kökünden nadiren de olsa sakal ya da göğüsten alınıp saçın döküldüğü ve seyreldiği bölgelere ekilir. DHI Saç Ekimi yönteminin en önemli farklarından biri saçların tıraş edilmeden saç ekimi yapılabilmesine olanak sağlamasıdır. FUE yönteminde de tıraşsız saç ekimi yapılır: saç ekimi alanı tıraşlanmaz ancak saç köklerinin alınacağı bölge tıraş edilir.

DHI Saç Ekimi operasyonunda;

 • Saç kökleri donör bölgeden alındıktan sonra 1-2 dakika içinde ekildikleri için, saç köklerinin vücut dışında beklemeleri söz konusu değildir. Bu da saç köklerinin zarar görme ihtimalini çok aza indirir
 • Saçların tamamen dökülmediği alanlarda, saç arasına daha kolay ekim yapabilir
 • Özellikle dar alanlarda yapılan saç ekimlerinde daha yoğun saç ekimi yapılabilir

DHI Saç Ekimi Avantajları

DHI Saç Ekiminde kullanılan implanter kaleminin ince uçlu yapısı sayesinde saç nakli daha sık gerçekleştirilebilir. DHI Saç Ekiminde folliküllerin bekleme süreci en aza indirildiği için, greft kaybı da azalır. Implanter ile DHI Saç Ekiminde açı ve yön verme kolaylaşır, ekilen saç köklerinin açıları rahat şekilde belirlenebilir. Implanter ile saç kökü genişliğinde deliklerin açıldığı DHI Saç Ekiminde operasyon en az hasarla tamamlanır. DHI Saç Ekiminden sonra saç derisi hızlı bir iyileşme sürecine girer.

FUE (Foliküler Ünite Extraksiyonu) Yöntemi

Saç köklerinin ense ya da vücudun başka bölgelerinden (gögüs, sırt gibi) mikromotor ucuna takılan 0.8-1 mm’lik çok ince pançlarla tek tek alınması işlemidir. FUT tekniğinden en önemli farkı, saç köklerinin alındığı bölgede dikiş, iz, ağrı, acı olmaması ve alınan bölgenin çok hızlı bir şekilde iyileşmesidir. Alınan saç kökleri konusunda uzman doktorların açtığı kanallara mikro cerrahi aletlerle tek tek yerleştirilmesi işlemidir. Saç köklerinin ense yada vücudun başka bölgelerinden (gögüs, sırt gibi) 0.8-1 mm’lik çok ince pançlarla tek tek alınması işlemidir. FUE tekniği sonucu oluşan izler dağınık ve nokta şeklindedir ve ancak mikroskop ile görülebilir.

FUE Tekniğinin Avantajları

1. Saç kökleri sadece ense bölgesinden değil, kulakların üst kısmından da alınır.

2. Saç köklerini almak için mikromotor kullanımından dolayı alınan bölge daha hızlı iyileşir ve daha kısa sürede daha fazla saç kökü almamıza olanak sağlar.

3. Bir seansta 2.000-3.000 arası saç teli ekimi yapılabilmektedir.

4. Saç kökleri tek tek alındığı için alınan bölgede herhangi bir dikiş, iz ağrı ve acı olmaz.

5. Saç kökleri mikro greft halinde alındığı için ekim yapılan bölge çok hızlı iyileşir ve kesinlikle iz kalmaz.

6. Saç ekiminden bir gün sonra kişi çok rahat sosyal hayatına ve iş hayatına dönebilir.

7. Saç ekiminden sonra alında ve kafa bölgesinde şişlik yada göz etrafında kesinlikle morarma olmaz.

8. Bir hafta sonra sanki hiç ekim yapılmamış gibi bir görüntüye sahip olursunuz.

FUT (Foliküler Unite Transplantasyonu) Yöntemi

Ense bölgesindeki saçların, saçın sıklığına, bölgenin esnekliğine, ekilecek alanın açıklığına göre formülize edilip hesaplanarak, iki kulak arasından şerit halinde çıkarılması işlemidir. Verici ve alıcı alana lokal anestezi yapılır. Şeridin alındığı iki kulak arasında ince bir çizgi şeklinde iz kalacaktır.

FUT mu? FUE mi?

FUT (Foliküler Ünite Transplantasyonu) tekniği köklerin bir cilt şeridi halinde alınarak ayrılmaları ve saçlanması istenilen alanda açılan kanallar içine yerleştirilmesi işlemidir. Şeridin alındığı iki kulak arasında ince bir çizgi şeklinde iz kalacaktır. FUE (Foliküler Ünite Ekstraksiyonu) tekniğinde kökler iki kulak arasından teker teker punch adı verilen özel aletler ile çıkarılmaktadır. Köklerin tek tek çıkarıldığı FUE girişimi sonrası kalan izler yuvarlak ve çok küçük olacaklardır.

FUT tekniği FUE tekniğine oranla daha çok iz bırakmaktadır. FUE tekniğinde ise gözle görülebilir bir iz oluşmamaktadır.

FUT girişimlerinde nakledilebilecek kök miktarı FUE yöntemine oranla daha düşüktür. FUE operasyonunda çok sayıda kök nakledilmesi durumunda bu alanda seyrelme oluşmayacaktır. FUT girişiminde kökler bu bölgeden cilt şeridi halinde alındığı için ense bölgesinde daralma ve şerit halinde iz kalmaktadır.

Kadınlarda Saç Ekimi

Kadın tipi saç dökülmesi aşağıdaki nedenlerle erkek tipi saç dökülmesinden farklıdır. Genellikle erkeklerden daha geç yaşta, yirmili yaşların sonu ile kırklı yaşlar arasında, görülür. Genellikle, doğum kontrol hapı kullanımı, doğum sonrası, menapoz dönemi civarı ve menapoz sonrası gibi hormonal değişiklik zamanlarında görülür.

Alın köşelerinde açılma (gerileme) erkeklere oranla çok az görülür. Kadınlarda saç çizgisi genellikle yerini korur. Erkeklerdeki gibi tüm saçlı deride saç dökülme riski vardır. Erkeklerdeki önden açılmaya zıt olarak kadınlarda genel bir seyrelme görülür. Kadınlarda da erkeklerdeki kadar sık görülmektedir. Kadınlardaki saç kaybı özellikle menapoz döneminde belirginleşir.

Androgenler, erkeklerde saç kaybı oluşturan aynı mekanizma ile kadınlardaki saç kaybından sorumludur. Kadınlar, overler ve adrenal bez ile az miktarda androgen üretirler. Overler ve adrenal bez dışında androgenlere dönüştürülen prehormonlar da overlerde oluşturulur. Kadınlar, kadın tipi saç dökülmesi nedeni ile nadiren bir bölgede saçlarının tamamını kaybederler. Eğer kaybederler ise sebep olarak altta yatan patolojik bir başka neden aranmalıdır. Kadında, içinde etkilenmeyen saç bölgeleri olan, saç folikülü minyatürizasyonu gelişimi daha nadirdir. Normal kalınlıktaki saçlar, ince, küçük çaplı saçlarla karışık olarak bulunur.

Sonuç; total saç kaybından ziyade saç yoğunluğunda azalmadır. Saç büyüme siklusu erkeklerdeki gibi etkilenir. Büyüme (anagen) fazı kısalarak kısa saçlarda artış ve dinlenme (telogen) fazı artarak saç seyrekliği görülür. Saç kaybının, anormal hormon azlığı ya da fazlalığından olduğu düşünülüyorsa, hormon seviyeleri ölçülmelidir.

Saç Ekimi

Saç nakli diğer adıyla saç ekimi, iki kulak arasındaki, ensenin üst bölgesinde bulunan, genetik olarak dökülmeme özelliğine sahip sık ve sağlıklı saç köklerinin, lokal anestezi ile uyuşturulduktan sonra uzman ekip tarafından tek tek mikromotor ile alınarak, kişinin saç açıklığı olan bölgeye lateral slitlerle saç yönü doğrultusunda kanalların açılarak ekim yapılması işlemidir.

Saç Tedavi Yöntemleri (Saç Mezoterapisi)

Mezoterapi, kelime anlamı olarak direkt derinin orta tabakasına yapılan tedavi şeklidir. Amaç daha az miktarda aktif maddeyi tedavi edilecek bölgeye enjekte ederek etkili olmaktır. Bu yöntem, yüzde, saçlı deride ve vücutta kullanılmaktadır. Saç mezoterapisinde, saçın ihtiyacı olan vitamin, mineral ve eser elementleri içeren özel serumlar direkt olarak saç kökünün yer aldığı derinin orta tabakasına enjekte edilir. Yıpranmış saçlarda canlanmaya neden olur, kişideki başka bir rahatsızlık nedeniyle oluşmuş (tiroid hastalığı, anemi vb.) saç dökülmelerinin tedavisinde yardımcıdır. Ayrıca stres, mevsimsel dökülme sürecinin uzaması, beslenme bozukluğu nedeni ile oluşan dökülmelerde de etkili bir tedavi yöntemidir.

Mezoterapinin Faydaları

İlaçlar, patolojinin bulunduğu yerin yakınına enjekte edilir. Bu yolla tedavinin etkinliği artmaktadır. Mezoterapinin faydaları şunlardır;

 • Bölgesel (Lokal) uygulama imkanı
 • Yan etkilerinin çok az olması ve düşük maliyeti
 • Yüzeysel intra-dermal veya deri altı uygulama, ilacın aktif-biyo yararlanımı
 • İlaçların minimum dozlarda ve bizzat doktor tarafından verilmesi
 • Seans aralıklarının diğer rutin uygulamalara göre daha uzun olması

Mezoterapide Hangi Tip İlaçlar Kullanılır?

Mezoterapide kullanılan ilaçlar çok çeşitlidir. Bu ilaçlar FDA’nın (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) onayladığı, eczanelerde satılan, çoğu bitkisel ürünlerdir. Önemli olan yapılacak kokteylde kullanılan ilaçların farmakolojik özelliklerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini ve yan etki potansiyellerini iyi bilmektir.

Sonuçları Ne Zaman Görülür?

Seanslar başladıktan 4-5 seanstan sonra olumlu değişiklikleri görebilirsiniz. İlk olumlu sonuçların görülmesi için 3 ay geçmesi gerekecektir. Saç mezoterapisi, ilk ay haftada 1 seans, ikinci ay hafta da 2 seans ve sonra ayda 1 defa 2 ay olmak üzere toplam 8 seans uygundur.

Medikal Tedaviler (İlaçla Tedavi)

İlaçlar, saç dökülmesinin yeni başladığı zamanlarda ve tam bir açılmanın olmadığı ama seyrelmenin başladığı dönemlerde kullanıldığında fayda sağlayabilir. Saç ekimi sonrası mevcut saçların korunmasını sağlamak amacıyla da önerilebilir. Dökülmüş saçları çıkarma oranları düşüktür. Bu tarz ürünler sadece kullanıldıkları sürece etkilidir. Kullanımları kesildiğinde dökülme devam eder. Bu alanda, Dünya Saç Cerrahisi Birliği’nin de (ISHRS) onay verdiği birkaç çeşit ürün vardır.

Kaş Ekimi

Kaş ekimi teknik olarak saç ekiminde olduğu gibi kişinin ense bölgesindeki mikro greftler (tekli saç teli) alınarak kişinin kaş açıklığı olan alana yerleştirilmesi işlemidir. Kaş ekimi günümüzde özelikle bayanlar tarafından oldukça rağbet gören bir operasyondur. Kaşların dökülmesi; yanlış cımbızla kaş alımı sonucu kaşların seyrelmesi; yanma, kesilme veya bazı travmalar sonucu kişiler kaş ekimini tercih etmektedir. Tamamı ile saç ekimine benzer yöntemle yapılan bu işlem çok kısa sürmektedir.

Kaş Ekiminde Kullanılacak Teknik Kişiden Kişiye Değişir mi?

Genelde aynı teknik kullanılır fakat kişinin kaş kaybının derecesi ve dökülme nedenleri kullanılacak teknik konusunda önem arz eder.

Kaş Ekimi Herkese Uygulanabilir mi?

Ense bölgesinde saçları olan herkese uygulanabilir.

Uygulama Esnasında Ağrı Hissediliyor mu?

Kesinlikle hayır. İşlemden önce lokal anestezi yapılacak olan alana soğuk spreylerle yada pomatlarla acı hissiyatı ortadan kaldırılır. Kaşlara yaptırılan dövmeler bile daha fazla acıya neden olmaktadır.

Kaş Ekiminde Doğal Görünüm Sağlanabilir mi?

Kişinin nasıl bir kaş istediği çok önemlidir nasıl ki herkesin saçı, kaşı birbirinden farklılık arz ediyor, buna bağlı olarak ekilecek kaşın kalınlığı, inceliği kişinin daha önceki kaşına ve saç yapısına uygun olmalı. Çok sık ve gür bir saça sahip olan bir kişiye seyrek yada çok ince bir kaş modeli uygun olmayacağı gibi saçları seyrek olan birine de sık ve kalın bir kaş uygun olmaz.

Kaşın Nasıl Olacağına Karar Verirken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kişinin nasıl bir kaş istediği çok önemli bu nedenle doktoruyla birlikte kaş çizgisine, sıklığına ve kalınlığına karar vermelidir. Özellikle dikkat etmesi gereken kalın bir kaşı istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz fakat ince bir kaşa yoğun ve kalın bir kaş görüntüsü veremezsiniz. Kaşlarınızın biraz normalden kalın olmasında herhangi bir sakınca yoktur.

Kaş Ekildikten Sonra Herhangi Bir Sorun Çıkıyor mu? Nelere Dikkat Edilmeli?

Sadece haftada bir kez enseden alınarak ekilen kaşlarınızı kısaltmanız gerekecektir. Çünkü doğal olarak ekilen saçlar kaş değil de saç özelliğine sahip olduğu için uzarlar.

HAKKIMIZDA

ESTETİK PERİSİ olarak biz estetik operasyonlar başta olmak üzere saç ekimi, diyetetik, medikal zayıflama ve kilo kontrolü alanlarında hizmet vermekteyiz.